Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Kułakowskiego świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotom indywidualnym i korporacyjnym, gwarantując bezpieczeństwo zawieranych transakcji oraz ochronę interesów swoich Klientów.

W ramach świadczenia pomocy prawnej, Kancelaria przygotowuje projekty umów, sporządza opinię prawne, bierze udział w negocjacjach oraz reprezentuje Klienta w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz administracyjnych.

Kancelaria dostosowuje się do oczekiwań i potrzeb każdego Klienta, dbając o zapewnienie każdemu Klientowi rzetelnej informacji o stanie sprawy na każdym etapie postępowania.

Celem Kancelarii jest dążenie do zapewnienia każdemu Klientowi obsługi prawnej na najwyższym poziomie oraz dążenie do postrzegana Kancelarii jako kompetentnego i wiarygodnego partnera, zainteresowanego i zaangażowanego sprawami swoich Klientów.

Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Kułakowskiego współpracuje z Kancelariami radcowskimi i adwokackimi, jak również z notariuszami, syndykami i doradcami podatkowymi, zapewniając szeroki wachlarz usług prawniczych, uzależnionych od konkretnych i indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniając obsługę prawną w języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.

Z orzecznictwa sądowego

Uchwała z dnia 17 lutego 2011 r.
(sygn. akt III CZP 129/10).

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwany na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. może bronić się zarzutem, że objęta tytułem wykonawczym wierzytelność uległa umorzeniu na skutek potrącenia z wierzytelności powoda, dokonanego po powstaniu tego tytułu.